You are here:--การยืนยันตนแบบสองปัจจัย บนเฟสบุ๊คไม่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์

การยืนยันตนแบบสองปัจจัย บนเฟสบุ๊คไม่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์

Facebook ได้ออกมาประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งค่า การยืนยันตนแบบสองปัจจัย มีจุดประสงค์เพื่อให้การตั้งค่า 2FA มีความคล่องตัวและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและช่วยลดความจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์

ก่อนหน้านี้การสมัครสมัครสมาชิกให้ถูกต้องบนเฟสบุ๊คจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ยืนยันการใช้งานหรือการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย แต่ในตอนนี้เฟสบุ๊คจะยอมรับการตรวจสอบสิทธิ์จากแอพพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมได้แก่ Duo Security และ Google Authenticator นอกจากนี้เฟสบุ๊คยังกล่าวถึงขั้นตอนการตั้งค่าที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่ง ง่ายขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน 2FA

การอัปเดตครั้งนี้เกิดจากเมื่อสองเดือนที่แล้วหลังจากที่ Facebook พบข้อบกพร่องในระบบ 2FA แบบเก่าที่ระบบมีการแจ้งเตือนทาง SMS ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้ Facebook ใช้หมายเลขอัตโนมัติ 362-65 หลายล้านเลขหมาย ซึ่งเป็นหมายเลขที่ใช้รับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัย ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากตัวผู้ใช้งานเอง

ในการใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบสิทธิ์แทนหมายเลขโทรศัพท์นั้นถือเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัวระบบ SMS ที่เหล่าแฮ็กใช้ช่องโหว่จากระบบ 2FA แบบเก่า

วิธีการตั้งค่าการยืนยันตนแบบสองปัจจัยในโปรไฟล์ Facebook ของคุณ

  1. ไปที่ “การตั้งค่า”
  2. คลิกที่ “การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ”
  3. จากนั้นไปที่ส่วน “ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย” และเลือกว่าคุณต้องการใช้หรือไม่ หมายเลขโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันการตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม

ที่มา: theverge.com

By | 2018-05-25T12:15:31+00:00 May 25th, 2018|Categories: Facebook|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

%d bloggers like this: